Ing. Radoslav Popovič RADES
Autorizovaný predaj a servis Mitsubishi Motors


Ing. Radoslav Popovič RADES

POLITIKA KVALITY

Rozhodujúci princíp - neustále zlepšovanie každej práce
Angažovanosť všetkých zamestnancov - naša zásada
Dobre odvedená práca - naša služba zuákazníkom
Efektívnosť v servise - naša metóda
Spokojný zákazník - náš hlavný cieľ